Podzámčok

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,8 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:517
Okres:Zvolen
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obecpodzamcok.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
6,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
9,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
14,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
5,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
9,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
578,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
907,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
1 261,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
15 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
17 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 561 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
53 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Podzámčok

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
149 696 €
+Kapitálové príjmy
4 736 €
+Bežné výdavky
127 954 €
+Kapitálové výdavky
18 690 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
9 491 €
+Dlhodobé záväzky
223 €
+Krátkodobé záväzky
2 687 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
8 729 €
+Bankové úvery a výpomoci
8 729 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
11 676 €
+Úrokové splátky
251 €
+Finančné účty
24 392 €
+Neobežný majetok
791 379 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
517
+Výsledok hospodárenia
27 600 €