Pohorelá

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
4,1 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
3,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
1,3
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,3

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 260
Okres:Brezno
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obecpohorela.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
2,1 %
25,0 %
+Dlhová služba
0,3 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
11,4 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
23,4 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
20,8 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-10,1 %
1,4 %
+Intenzita investovania
41,0 %
5,2 %
+Čistý majetok
860,6 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
14,0 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
21,3 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-134 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
9 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 868 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
18 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Pohorelá

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
1 055 313 €
+Kapitálové príjmy
2 035 391 €
+Bežné výdavky
934 506 €
+Kapitálové výdavky
2 467 996 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
245 002 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
217 808 €
+Krátkodobé pohľadávky
60 532 €
+Dlhodobé záväzky
4 126 €
+Krátkodobé záväzky
837 042 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
21 788 €
+Bankové úvery a výpomoci
267 270 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 200 €
+Úrokové splátky
780 €
+Finančné účty
117 498 €
+Neobežný majetok
8 928 921 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 332
+Výsledok hospodárenia
41 998 €