Pohorelá

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
4,7
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
4,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,2

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 260
Okres:Brezno
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obecpohorela.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
2,3 %
23,5 %
+Dlhová služba
26,7 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
13,0 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
16,6 %
2,9 %
+Intenzita investovania
-18,0 %
4,9 %
+Čistý majetok
821,4 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
393,9 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
525,6 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
148 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
10 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 678 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
18 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Pohorelá

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
1 124 243 €
+Kapitálové príjmy
973 741 €
+Bežné výdavky
978 010 €
+Kapitálové výdavky
771 334 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
70 574 €
+Dlhodobé záväzky
3 463 €
+Krátkodobé záväzky
53 592 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
24 200 €
+Bankové úvery a výpomoci
24 200 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
278 054 €
+Úrokové splátky
3 959 €
+Finančné účty
211 123 €
+Neobežný majetok
8 484 843 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 357
+Výsledok hospodárenia
42 387 €