Pohorelá

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,0
Bilancia bežného účtu i
4,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,8

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 260
Okres:Brezno
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obecpohorela.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
1,6 %
21,5 %
+Dlhová služba
0,6 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
10,4 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,5 %
0,7 %
+Intenzita investovania
7,9 %
6,7 %
+Čistý majetok
743,4 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
443,0 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
594,7 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
12 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
7 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 546 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
27 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Pohorelá

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
1 106 518 €
+Kapitálové príjmy
9 576 €
+Bežné výdavky
991 306 €
+Kapitálové výdavky
96 613 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
81 652 €
+Dlhodobé záväzky
2 859 €
+Krátkodobé záväzky
53 826 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
17 600 €
+Bankové úvery a výpomoci
17 600 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
6 600 €
+Úrokové splátky
537 €
+Finančné účty
238 455 €
+Neobežný majetok
8 140 101 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 357
+Výsledok hospodárenia
63 007 €