Poltár

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,4

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:5 738
Okres:Poltár
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
mestopoltar.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
1,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
2,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,02 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
3,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
262,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
249,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
289,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
10,1 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
32 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
10 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 264 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
30 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Poltár

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
5 290 939 €
+Kapitálové príjmy
361 801 €
+Bežné výdavky
4 907 376 €
+Kapitálové výdavky
564 097 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
1 063 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
251 735 €
+Dlhodobé záväzky
481 327 €
+Krátkodobé záväzky
630 667 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
56 667 €
+Bankové úvery a výpomoci
56 667 €
+Úvery od ŠFRB
499 191 €
+Výdavky na splácanie istiny
60 791 €
+Úrokové splátky
15 633 €
+Finančné účty
1 573 917 €
+Neobežný majetok
11 455 093 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
5 738
+Výsledok hospodárenia
171 084 €