Poprad

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:52 037
Okres:Poprad
Kraj:Prešovský
E-mail:
mestskyuradpoprad.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
2,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
1,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
12,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
374,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
562,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
580,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
5,5 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-12 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
15 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 813 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
36 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Poprad

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
8 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
42 149 430 €
+Kapitálové príjmy
1 135 164 €
+Bežné výdavky
37 569 936 €
+Kapitálové výdavky
6 353 437 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
479 401 €
+Dlhodobé záväzky
2 279 271 €
+Krátkodobé záväzky
2 622 732 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
778 606 €
+Bankové úvery a výpomoci
778 606 €
+Úvery od ŠFRB
2 164 493 €
+Výdavky na splácanie istiny
491 202 €
+Úrokové splátky
43 861 €
+Finančné účty
14 751 778 €
+Neobežný majetok
132 514 213 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
52 037
+Výsledok hospodárenia
1 867 557 €