Poprad

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2003 - 2006)

Celkové finančné zdravie i
- / 6
Neurčené
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
-
Dlhová služba i
-
Bilancia bežného účtu i
-
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:52 037
Okres:Poprad
Kraj:Prešovský
E-mail:
mestskyuradpoprad.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
-
-
+Dlhová služba
3,0 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
15,5 %
9,8 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,8 %
1,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2006)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-4,5 %
-2,6 %
+Intenzita investovania
21,5 %
12,8 %
+Čistý majetok
-
-
+Okamžitá likvidita
633,9 %
162,7 %
+Pohotová likvidita
-
-
+Úvery od ŠFRB k príjmom
-
-

Indikátory na obyvateľa (2006)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-27 €
 
-9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
-
 
-
+Čistý majetok na obyvateľa
-
 
-
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-
 
-

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Poprad

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
8 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2006)

+Bežné príjmy
24 644 958 €
+Kapitálové príjmy
8 075 450 €
+Bežné výdavky
20 813 583 €
+Kapitálové výdavky
13 383 622 €

Záväzky a pohľadávky (2006)

+Záväzky po splatnosti
184 392 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
-
+Dlhodobé záväzky
76 313 €
+Krátkodobé záväzky
1 287 194 €

Úvery a účty (2006)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
2 948 682 €
+Úvery od ŠFRB
-
+Výdavky na splácanie istiny
537 376 €
+Úrokové splátky
143 962 €
+Finančné účty
8 159 829 €
+Neobežný majetok
108 128 162 €

Ostatné (2006)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
55 158
+Výsledok hospodárenia
-