Poprad

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
4,0 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,6
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:52 037
Okres:Poprad
Kraj:Prešovský
E-mail:
mestskyuradpoprad.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
27,7 %
34,9 %
+Dlhová služba
0,8 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
3,8 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0003 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-2,0 %
0,2 %
+Intenzita investovania
5,9 %
6,7 %
+Čistý majetok
437,2 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
347,4 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
478,9 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
10,5 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-11 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
138 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 173 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-25 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Poprad

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
8 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
28 343 122 €
+Kapitálové príjmy
1 535 257 €
+Bežné výdavky
27 265 094 €
+Kapitálové výdavky
3 217 410 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
70 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 623 234 €
+Dlhodobé záväzky
9 927 470 €
+Krátkodobé záväzky
2 755 795 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
388 823 €
+Úvery od ŠFRB
2 838 105 €
+Výdavky na splácanie istiny
159 016 €
+Úrokové splátky
69 782 €
+Finančné účty
9 573 229 €
+Neobežný majetok
115 822 768 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
54 271
+Výsledok hospodárenia
-1 341 340 €