Poprad

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
3,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,3

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:52 037
Okres:Poprad
Kraj:Prešovský
E-mail:
mestskyuradpoprad.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
1,1 %
25,0 %
+Dlhová služba
0,7 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
7,4 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,3 %
1,4 %
+Intenzita investovania
4,1 %
5,2 %
+Čistý majetok
418,9 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
372,3 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
495,8 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
9,7 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
19 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
6 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 249 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
7 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Poprad

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
8 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
29 687 581 €
+Kapitálové príjmy
349 586 €
+Bežné výdavky
27 486 959 €
+Kapitálové výdavky
1 555 606 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 500 743 €
+Dlhodobé záväzky
8 867 823 €
+Krátkodobé záväzky
2 834 321 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
309 689 €
+Bankové úvery a výpomoci
349 289 €
+Úvery od ŠFRB
2 747 758 €
+Výdavky na splácanie istiny
136 239 €
+Úrokové splátky
67 251 €
+Finančné účty
10 550 875 €
+Neobežný majetok
114 611 049 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
52 791
+Výsledok hospodárenia
363 487 €