Poprad

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,1

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:52 037
Okres:Poprad
Kraj:Prešovský
E-mail:
mestskyuradpoprad.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,9 %
23,5 %
+Dlhová služba
0,7 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
9,6 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
7,5 %
2,9 %
+Intenzita investovania
1,9 %
4,9 %
+Čistý majetok
418,5 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
561,6 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
578,8 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
8,9 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
44 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
5 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 290 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
44 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Poprad

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
8 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
30 798 121 €
+Kapitálové príjmy
679 795 €
+Bežné výdavky
27 850 556 €
+Kapitálové výdavky
1 251 413 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
392 337 €
+Dlhodobé záväzky
5 226 156 €
+Krátkodobé záväzky
2 283 172 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
270 023 €
+Bankové úvery a výpomoci
309 623 €
+Úvery od ŠFRB
2 655 047 €
+Výdavky na splácanie istiny
139 293 €
+Úrokové splátky
60 289 €
+Finančné účty
12 821 595 €
+Neobežný majetok
114 276 000 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
54 271
+Výsledok hospodárenia
2 376 322 €