Poprad

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,7

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:52 037
Okres:Poprad
Kraj:Prešovský
E-mail:
mestskyuradpoprad.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,8 %
21,5 %
+Dlhová služba
0,6 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
6,2 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-7,4 %
0,7 %
+Intenzita investovania
13,9 %
6,7 %
+Čistý majetok
422,2 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
404,0 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
418,9 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
8,3 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-44 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
4 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 396 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
58 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Poprad

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
8 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
31 372 855 €
+Kapitálové príjmy
1 326 316 €
+Bežné výdavky
29 432 523 €
+Kapitálové výdavky
5 678 613 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
377 843 €
+Dlhodobé záväzky
4 777 379 €
+Krátkodobé záväzky
2 535 371 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
230 431 €
+Bankové úvery a výpomoci
270 031 €
+Úvery od ŠFRB
2 560 707 €
+Výdavky na splácanie istiny
137 749 €
+Úrokové splátky
56 284 €
+Finančné účty
10 242 462 €
+Neobežný majetok
122 231 732 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
54 271
+Výsledok hospodárenia
3 159 065 €