Poprad

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:52 037
Okres:Poprad
Kraj:Prešovský
E-mail:
mestskyuradpoprad.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
6,4 %
23,6 %
+Dlhová služba
1,8 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
12,3 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,9 %
1,7 %
+Intenzita investovania
7,4 %
8,6 %
+Čistý majetok
412,1 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
555,0 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
575,0 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
7,9 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
31 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
38 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 450 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
27 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Poprad

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
8 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
33 542 134 €
+Kapitálové príjmy
162 646 €
+Bežné výdavky
29 413 954 €
+Kapitálové výdavky
2 644 660 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
400 955 €
+Dlhodobé záväzky
2 612 729 €
+Krátkodobé záväzky
2 011 194 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
2 177 206 €
+Bankové úvery a výpomoci
2 177 206 €
+Úvery od ŠFRB
2 464 489 €
+Výdavky na splácanie istiny
525 121 €
+Úrokové splátky
53 025 €
+Finančné účty
11 162 652 €
+Neobežný majetok
120 441 074 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
52 765
+Výsledok hospodárenia
1 413 399 €