Poprad

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
4,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:52 037
Okres:Poprad
Kraj:Prešovský
E-mail:
mestskyuradpoprad.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
4,8 %
20,2 %
+Dlhová služba
1,7 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
12,4 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
7,0 %
7,3 %
+Intenzita investovania
5,3 %
4,1 %
+Čistý majetok
420,9 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
620,9 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
673,7 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
7,1 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
51 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
31 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 681 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
162 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Poprad

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
8 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
37 409 266 €
+Kapitálové príjmy
627 635 €
+Bežné výdavky
32 769 407 €
+Kapitálové výdavky
2 596 768 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 139 157 €
+Dlhodobé záväzky
2 581 998 €
+Krátkodobé záväzky
2 159 879 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 748 036 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 748 036 €
+Úvery od ŠFRB
2 366 489 €
+Výdavky na splácanie istiny
526 902 €
+Úrokové splátky
50 131 €
+Finančné účty
13 411 153 €
+Neobežný majetok
129 714 581 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
52 654
+Výsledok hospodárenia
8 533 151 €