Poprad

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:52 037
Okres:Poprad
Kraj:Prešovský
E-mail:
mestskyuradpoprad.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
3,1 %
18,8 %
+Dlhová služba
2,5 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
11,3 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
8,0 %
0,8 %
+Intenzita investovania
3,1 %
10,1 %
+Čistý majetok
386,0 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
711,3 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
730,3 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
6,1 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
62 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
22 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 760 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
32 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Poprad

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
8 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
39 131 363 €
+Kapitálové príjmy
1 557 790 €
+Bežné výdavky
34 697 004 €
+Kapitálové výdavky
2 752 496 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
424 006 €
+Dlhodobé záväzky
2 401 771 €
+Krátkodobé záväzky
2 232 898 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 167 909 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 167 909 €
+Úvery od ŠFRB
2 266 392 €
+Výdavky na splácanie istiny
680 224 €
+Úrokové splátky
45 895 €
+Finančné účty
15 883 164 €
+Neobežný majetok
129 813 558 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
52 316
+Výsledok hospodárenia
1 683 311 €