Poráč

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
4,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:983
Okres:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický
E-mail:
obecporacdemax.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
12,3 %
30,1 %
+Dlhová služba
12,5 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
9,3 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
10,4 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
-2,8 %
16,2 %
+Čistý majetok
471,3 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
152,7 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
174,1 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
49 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
48 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 858 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
11 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Poráč

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
415 958 €
+Kapitálové príjmy
66 367 €
+Bežné výdavky
377 330 €
+Kapitálové výdavky
54 856 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
12 232 €
+Dlhodobé záväzky
911 €
+Krátkodobé záväzky
57 377 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
48 760 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
48 760 €
+Úrokové splátky
1 907 €
+Finančné účty
87 633 €
+Neobežný majetok
1 866 284 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 025
+Výsledok hospodárenia
10 814 €