Poráč

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
3,3
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:983
Okres:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický
E-mail:
obecporacdemax.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
24,6 %
25,0 %
+Dlhová služba
2,9 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
3,2 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,1 %
1,4 %
+Intenzita investovania
2,1 %
5,2 %
+Čistý majetok
497,9 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
64,7 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
90,5 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
5 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
105 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 128 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
6 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Poráč

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
440 451 €
+Kapitálové príjmy
3 407 €
+Bežné výdavky
426 302 €
+Kapitálové výdavky
12 520 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
9 373 €
+Dlhodobé záväzky
599 €
+Krátkodobé záväzky
36 351 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
105 813 €
+Bankové úvery a výpomoci
105 813 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
7 600 €
+Úrokové splátky
4 752 €
+Finančné účty
23 520 €
+Neobežný majetok
2 225 429 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 007
+Výsledok hospodárenia
5 656 €