Poráč

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
4,2
Bilancia bežného účtu i
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:983
Okres:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický
E-mail:
obecporacdemax.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
21,5 %
23,5 %
+Dlhová služba
3,3 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
8,6 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
8,1 %
2,9 %
+Intenzita investovania
0,5 %
4,9 %
+Čistý majetok
486,3 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
176,6 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
237,2 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
37 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
93 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 110 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
33 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Poráč

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
461 814 €
+Kapitálové príjmy
1 102 €
+Bežné výdavky
421 953 €
+Kapitálové výdavky
3 290 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
15 804 €
+Dlhodobé záväzky
857 €
+Krátkodobé záväzky
26 074 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
94 760 €
+Bankové úvery a výpomoci
94 760 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
11 052 €
+Úrokové splátky
3 497 €
+Finančné účty
46 036 €
+Neobežný majetok
2 191 531 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 015
+Výsledok hospodárenia
33 696 €