Poráč

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:983
Okres:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický
E-mail:
obecporacdemax.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
16,7 %
23,6 %
+Dlhová služba
3,1 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,6 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
6,2 %
1,7 %
+Intenzita investovania
4,3 %
8,6 %
+Čistý majetok
491,8 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
134,5 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
186,0 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
30 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
76 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 234 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-1 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Poráč

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
486 569 €
+Kapitálové príjmy
1 456 €
+Bežné výdavky
435 052 €
+Kapitálové výdavky
22 490 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
20 290 €
+Dlhodobé záväzky
1 205 €
+Krátkodobé záväzky
39 421 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
82 952 €
+Bankové úvery a výpomoci
82 952 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
11 808 €
+Úrokové splátky
2 736 €
+Finančné účty
53 037 €
+Neobežný majetok
2 305 072 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 018
+Výsledok hospodárenia
-923 €