Poráč

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:983
Okres:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický
E-mail:
obecporacdemax.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
11,5 %
18,8 %
+Dlhová služba
3,6 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
12,1 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,7 %
0,8 %
+Intenzita investovania
10,4 %
10,1 %
+Čistý majetok
437,7 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
177,3 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
230,5 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
9 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
60 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 288 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
33 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Poráč

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
516 753 €
+Kapitálové príjmy
18 909 €
+Bežné výdavky
454 040 €
+Kapitálové výdavky
72 619 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
19 234 €
+Dlhodobé záväzky
1 369 €
+Krátkodobé záväzky
36 150 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
59 952 €
+Bankové úvery a výpomoci
59 952 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
10 000 €
+Úrokové splátky
1 789 €
+Finančné účty
64 099 €
+Neobežný majetok
2 278 537 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
997
+Výsledok hospodárenia
32 893 €