Porostov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,6
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
4,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:213
Okres:Sobrance
Kraj:Košický
E-mail:
porostovlekosonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
47,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
1,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
5,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
7,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-3,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
1 157,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
768,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
768,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
26 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
126 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 081 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
34 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Porostov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
66 118 €
+Kapitálové príjmy
8 000 €
+Bežné výdavky
62 635 €
+Kapitálové výdavky
5 935 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 €
+Dlhodobé záväzky
684 €
+Krátkodobé záväzky
8 137 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
26 883 €
+Bankové úvery a výpomoci
26 883 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
750 €
+Finančné účty
62 534 €
+Neobežný majetok
621 346 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
213
+Výsledok hospodárenia
7 292 €