Poruba

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,4
Dlhová služba i
4,3
Bilancia bežného účtu i
5,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 299
Okres:Prievidza
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
obecporubastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
31,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
16,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
15,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
5,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
8,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
411,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
288,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
301,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
119,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
28 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
127 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 632 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-49 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Poruba

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
522 881 €
+Kapitálové príjmy
168 630 €
+Bežné výdavky
441 863 €
+Kapitálové výdavky
213 355 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
5 016 €
+Dlhodobé záväzky
631 198 €
+Krátkodobé záväzky
39 150 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
164 489 €
+Bankové úvery a výpomoci
164 489 €
+Úvery od ŠFRB
613 206 €
+Výdavky na splácanie istiny
73 126 €
+Úrokové splátky
10 032 €
+Finančné účty
112 858 €
+Neobežný majetok
2 189 495 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 299
+Výsledok hospodárenia
-63 629 €