Porúbka

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,5
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
4,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:481
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský
E-mail:
ouporubkastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
49,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
7,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
18,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
13,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
498,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
311,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
322,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
23 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
138 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 398 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
28 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Porúbka

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
210 146 €
+Kapitálové príjmy
41 450 €
+Bežné výdavky
171 927 €
+Kapitálové výdavky
68 751 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 214 €
+Dlhodobé záväzky
361 €
+Krátkodobé záväzky
20 033 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
66 559 €
+Bankové úvery a výpomoci
66 559 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
7 441 €
+Úrokové splátky
796 €
+Finančné účty
62 464 €
+Neobežný majetok
677 096 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
481
+Výsledok hospodárenia
13 329 €