Považská Bystrica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,5
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,8
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,6

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:40 373
Okres:Považská Bystrica
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
primatorpovazska-bystrica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
30,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
2,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
1,4 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
0,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
321,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
111,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
132,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
18,7 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
16 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
205 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 146 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
10 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Považská Bystrica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
3 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
28 762 888 €
+Kapitálové príjmy
1 409 961 €
+Bežné výdavky
28 060 293 €
+Kapitálové výdavky
1 453 557 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
380 815 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
639 839 €
+Dlhodobé záväzky
4 919 321 €
+Krátkodobé záväzky
3 110 668 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
8 269 840 €
+Bankové úvery a výpomoci
8 269 840 €
+Úvery od ŠFRB
5 058 110 €
+Výdavky na splácanie istiny
581 854 €
+Úrokové splátky
182 611 €
+Finančné účty
3 477 656 €
+Neobežný majetok
91 304 314 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
40 373
+Výsledok hospodárenia
383 907 €