Považská Bystrica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,5
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,8
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,2

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:40 569
Okres:Považská Bystrica
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
primatorpovazska-bystrica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
30,2 %
18,9 %
+Dlhová služba
2,4 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
4,8 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
1,4 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-4,5 %
0,8 %
+Intenzita investovania
9,6 %
10,1 %
+Čistý majetok
297,9 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
115,9 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
136,2 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
18,4 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-32 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
213 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 102 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-17 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Považská Bystrica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
26 980 273 €
+Kapitálové príjmy
1 907 879 €
+Bežné výdavky
25 693 541 €
+Kapitálové výdavky
4 489 943 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
386 866 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
597 267 €
+Dlhodobé záväzky
5 124 929 €
+Krátkodobé záväzky
2 951 549 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
8 646 561 €
+Bankové úvery a výpomoci
8 646 561 €
+Úvery od ŠFRB
5 263 284 €
+Výdavky na splácanie istiny
533 182 €
+Úrokové splátky
168 272 €
+Finančné účty
3 421 866 €
+Neobežný majetok
90 377 717 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
40 569
+Výsledok hospodárenia
-697 880 €