Považská Bystrica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
4,0 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,5
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
2,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,8
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,9

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:40 373
Okres:Považská Bystrica
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
primatorpovazska-bystrica.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
30,6 %
23,5 %
+Dlhová služba
1,9 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
0,4 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,9 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,2 %
2,9 %
+Intenzita investovania
1,7 %
4,9 %
+Čistý majetok
397,9 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
84,3 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
109,9 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
20,5 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-7 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
153 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 991 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-17 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Považská Bystrica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
21 537 580 €
+Kapitálové príjmy
1 266 392 €
+Bežné výdavky
21 449 627 €
+Kapitálové výdavky
1 638 591 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
177 429 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
1 539 €
+Krátkodobé pohľadávky
670 350 €
+Dlhodobé záväzky
4 131 303 €
+Krátkodobé záväzky
2 626 518 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
6 360 183 €
+Bankové úvery a výpomoci
6 360 183 €
+Úvery od ŠFRB
4 249 038 €
+Výdavky na splácanie istiny
137 535 €
+Úrokové splátky
256 115 €
+Finančné účty
2 214 977 €
+Neobežný majetok
86 662 579 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
41 510
+Výsledok hospodárenia
-697 828 €