Práznovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
4,7
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:961
Okres:Topoľčany
Kraj:Nitriansky
E-mail:
ocu.praznovcemail.t-com.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
2,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
2,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
8,1 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
5,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
288,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
25,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
33,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-14 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
10 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 050 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
14 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Práznovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
392 706 €
+Kapitálové príjmy
59 845 €
+Bežné výdavky
384 416 €
+Kapitálové výdavky
81 578 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
28 205 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
7 829 €
+Dlhodobé záväzky
2 351 €
+Krátkodobé záväzky
94 983 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
9 800 €
+Bankové úvery a výpomoci
9 801 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
2 €
+Finančné účty
23 930 €
+Neobežný majetok
997 388 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
961
+Výsledok hospodárenia
13 252 €