Prestavlky

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,7
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:664
Okres:Žiar nad Hronom
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
starostaprestavlky.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
47,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
5,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-20,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
36,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
457,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
40,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
65,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-148 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
223 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 173 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-9 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Prestavlky

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
317 014 €
+Kapitálové príjmy
174 063 €
+Bežné výdavky
300 077 €
+Kapitálové výdavky
289 470 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
10 848 €
+Dlhodobé záväzky
102 €
+Krátkodobé záväzky
43 205 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
148 260 €
+Bankové úvery a výpomoci
148 260 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
14 040 €
+Úrokové splátky
1 857 €
+Finančné účty
17 573 €
+Neobežný majetok
1 573 650 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
664
+Výsledok hospodárenia
-5 821 €