Prešov

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,2 / 6
dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,1
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,8

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
38,8 %
18,9 %
+Dlhová služba
4,8 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
10,1 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,3 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
5,3 %
0,8 %
+Intenzita investovania
4,6 %
10,1 %
+Čistý majetok
373,6 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
324,1 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
376,8 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
3,4 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
40 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
273 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 633 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-39 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
65 351 512 €
+Kapitálové príjmy
2 774 433 €
+Bežné výdavky
58 762 124 €
+Kapitálové výdavky
5 765 816 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
179 967 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
28 267 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 667 721 €
+Dlhodobé záväzky
2 952 411 €
+Krátkodobé záväzky
5 059 023 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
24 656 498 €
+Bankové úvery a výpomoci
24 656 498 €
+Úvery od ŠFRB
2 154 299 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 891 595 €
+Úrokové splátky
140 196 €
+Finančné účty
16 396 997 €
+Neobežný majetok
246 482 597 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
90 187
+Výsledok hospodárenia
-3 494 050 €

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:90 187
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský
E-mail:
msupresov.sk