Prešov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,2 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,9
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,9

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:89 959
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský
E-mail:
msupresov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
41,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,01 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,01 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-6,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
16,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
372,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
216,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
261,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
6,5 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-55 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
305 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 706 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
5 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Prešov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
7 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
72 217 205 €
+Kapitálové príjmy
5 096 692 €
+Bežné výdavky
65 596 467 €
+Kapitálové výdavky
16 660 994 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
7 767 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
7 767 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 003 868 €
+Dlhodobé záväzky
4 776 136 €
+Krátkodobé záväzky
6 686 350 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
27 396 406 €
+Bankové úvery a výpomoci
27 396 406 €
+Úvery od ŠFRB
4 216 585 €
+Výdavky na splácanie istiny
3 092 439 €
+Úrokové splátky
125 653 €
+Finančné účty
14 468 217 €
+Neobežný majetok
256 946 072 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
89 959
+Výsledok hospodárenia
451 779 €