Prešov

Hodnotenie finančného zdravia (2003 - 2006)

Celkové finančné zdravie i
- / 6
neurčené
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
-
Dlhová služba i
-
Bilancia bežného účtu i
-
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Hlavné indikátory (2006)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
-
-
+Dlhová služba
4,9 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
11,8 %
9,8 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
1,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2006)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
6,1 %
-2,6 %
+Intenzita investovania
4,5 %
12,8 %
+Čistý majetok
-
-
+Okamžitá likvidita
75,0 %
162,7 %
+Pohotová likvidita
-
-
+Úvery od ŠFRB k príjmom
-
-

Indikátory na obyvateľa (2006)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
31 €
 
-9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
-
 
-
+Čistý majetok na obyvateľa
-
 
-
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-
 
-

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2006)

+Bežné príjmy
38 699 031 €
+Kapitálové príjmy
7 551 716 €
+Bežné výdavky
34 142 302 €
+Kapitálové výdavky
9 280 555 €

Záväzky a pohľadávky (2006)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
-
+Dlhodobé záväzky
4 931 056 €
+Krátkodobé záväzky
16 917 779 €

Úvery a účty (2006)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
5 605 457 €
+Úvery od ŠFRB
-
+Výdavky na splácanie istiny
1 396 667 €
+Úrokové splátky
384 020 €
+Finančné účty
12 693 587 €
+Neobežný majetok
225 077 176 €

Ostatné (2006)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
91 621
+Výsledok hospodárenia
-

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:90 187
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský
E-mail:
msupresov.sk