Prešov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,7
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
4,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:89 959
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský
E-mail:
msupresov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
46,5 %
30,1 %
+Dlhová služba
3,0 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
7,6 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-19,4 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
27,4 %
16,2 %
+Čistý majetok
504,5 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
66,4 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
142,8 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
6,3 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-104 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
242 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 631 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-18 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Prešov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
6 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
47 630 581 €
+Kapitálové príjmy
1 119 673 €
+Bežné výdavky
44 027 830 €
+Kapitálové výdavky
14 186 857 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
13 139 082 €
+Dlhodobé záväzky
6 073 002 €
+Krátkodobé záväzky
17 199 979 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
19 040 715 €
+Úvery od ŠFRB
2 980 521 €
+Výdavky na splácanie istiny
961 512 €
+Úrokové splátky
453 053 €
+Finančné účty
11 425 356 €
+Neobežný majetok
250 849 360 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
91 273
+Výsledok hospodárenia
-1 675 795 €