Prešov

Hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,7
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
4,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Hlavné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
46,5 %
30,1 %
+Dlhová služba
3,0 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
7,6 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-19,4 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
27,4 %
16,2 %
+Čistý majetok
504,5 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
66,4 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
142,8 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
6,3 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-104 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
242 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 631 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-18 €
 
14 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
47 630 581 €
+Kapitálové príjmy
1 119 673 €
+Bežné výdavky
44 027 830 €
+Kapitálové výdavky
14 186 857 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
13 139 082 €
+Dlhodobé záväzky
6 073 002 €
+Krátkodobé záväzky
17 199 979 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
19 040 715 €
+Úvery od ŠFRB
2 980 521 €
+Výdavky na splácanie istiny
961 512 €
+Úrokové splátky
453 053 €
+Finančné účty
11 425 356 €
+Neobežný majetok
250 849 360 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
91 273
+Výsledok hospodárenia
-1 675 795 €

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:90 187
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský
E-mail:
msupresov.sk