Prešov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
4,1 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,6
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
4,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
1,7

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:89 959
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský
E-mail:
msupresov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
47,0 %
35,1 %
+Dlhová služba
2,9 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
11,6 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
1,3 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-7,0 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
18,7 %
14,4 %
+Čistý majetok
505,0 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
61,1 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
103,7 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
6,1 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-38 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
246 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 638 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-22 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Prešov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
6 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
48 885 744 €
+Kapitálové príjmy
325 798 €
+Bežné výdavky
43 234 768 €
+Kapitálové výdavky
9 446 009 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
597 489 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 669 598 €
+Dlhodobé záväzky
3 010 796 €
+Krátkodobé záväzky
8 612 506 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
22 272 982 €
+Úvery od ŠFRB
2 884 425 €
+Výdavky na splácanie istiny
863 812 €
+Úrokové splátky
505 745 €
+Finančné účty
5 260 339 €
+Neobežný majetok
257 682 551 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
91 193
+Výsledok hospodárenia
-1 994 146 €