Prešov

Hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
4,1 / 6
dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,6
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
4,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
1,7

Hlavné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
47,0 %
35,1 %
+Dlhová služba
2,9 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
11,6 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
1,3 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-7,0 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
18,7 %
14,4 %
+Čistý majetok
505,0 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
61,1 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
103,7 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
6,1 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-38 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
246 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 638 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-22 €
 
-12 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
48 885 744 €
+Kapitálové príjmy
325 798 €
+Bežné výdavky
43 234 768 €
+Kapitálové výdavky
9 446 009 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
597 489 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 669 598 €
+Dlhodobé záväzky
3 010 796 €
+Krátkodobé záväzky
8 612 506 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
22 272 982 €
+Úvery od ŠFRB
2 884 425 €
+Výdavky na splácanie istiny
863 812 €
+Úrokové splátky
505 745 €
+Finančné účty
5 260 339 €
+Neobežný majetok
257 682 551 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
91 193
+Výsledok hospodárenia
-1 994 146 €

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:90 187
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský
E-mail:
msupresov.sk