Prešov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
3,6 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,8
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
3,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
1,9

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:89 959
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský
E-mail:
msupresov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
44,8 %
34,9 %
+Dlhová služba
5,6 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
5,3 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
1,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,8 %
0,2 %
+Intenzita investovania
3,3 %
6,7 %
+Čistý majetok
495,6 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
49,3 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
130,2 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
5,7 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
10 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
241 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 667 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
34 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Prešov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
6 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
48 037 900 €
+Kapitálové príjmy
5 186 812 €
+Bežné výdavky
45 486 217 €
+Kapitálové výdavky
6 786 842 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
486 640 €
+Krátkodobé pohľadávky
6 735 040 €
+Dlhodobé záväzky
2 958 805 €
+Krátkodobé záväzky
8 317 475 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
21 732 048 €
+Úvery od ŠFRB
2 786 389 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 039 040 €
+Úrokové splátky
696 057 €
+Finančné účty
4 097 955 €
+Neobežný majetok
260 079 608 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
90 835
+Výsledok hospodárenia
3 117 807 €