Prešov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
3,7 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,9
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
4,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
1,9

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:89 959
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský
E-mail:
msupresov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
41,9 %
25,0 %
+Dlhová služba
4,5 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
3,4 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
5,3 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
1,1 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,6 %
1,4 %
+Intenzita investovania
0,6 %
5,2 %
+Čistý majetok
504,3 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
55,7 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
100,3 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
5,6 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
15 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
220 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 644 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-20 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Prešov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
6 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
50 882 251 €
+Kapitálové príjmy
2 775 368 €
+Bežné výdavky
49 168 099 €
+Kapitálové výdavky
3 079 144 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
2 533 317 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
537 358 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 214 990 €
+Dlhodobé záväzky
3 620 565 €
+Krátkodobé záväzky
7 214 173 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
20 134 561 €
+Bankové úvery a výpomoci
20 134 561 €
+Úvery od ŠFRB
2 686 710 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 697 077 €
+Úrokové splátky
488 506 €
+Finančné účty
4 019 970 €
+Neobežný majetok
259 325 648 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
91 638
+Výsledok hospodárenia
-1 797 987 €