Prešov

Hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
3,7 / 6
dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,9
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
4,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
1,9

Hlavné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
41,9 %
25,0 %
+Dlhová služba
4,5 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
3,4 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
5,3 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
1,1 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,6 %
1,4 %
+Intenzita investovania
0,6 %
5,2 %
+Čistý majetok
504,3 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
55,7 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
100,3 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
5,6 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
15 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
220 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 644 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-20 €
 
2 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
50 882 251 €
+Kapitálové príjmy
2 775 368 €
+Bežné výdavky
49 168 099 €
+Kapitálové výdavky
3 079 144 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
2 533 317 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
537 358 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 214 990 €
+Dlhodobé záväzky
3 620 565 €
+Krátkodobé záväzky
7 214 173 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
20 134 561 €
+Bankové úvery a výpomoci
20 134 561 €
+Úvery od ŠFRB
2 686 710 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 697 077 €
+Úrokové splátky
488 506 €
+Finančné účty
4 019 970 €
+Neobežný majetok
259 325 648 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
91 638
+Výsledok hospodárenia
-1 797 987 €

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:90 187
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský
E-mail:
msupresov.sk