Prešov

Hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
3,8 / 6
dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,3
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
3,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
1,6

Hlavné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
34,3 %
23,5 %
+Dlhová služba
6,2 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
6,2 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
4,5 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
1,8 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,8 %
2,9 %
+Intenzita investovania
1,3 %
4,9 %
+Čistý majetok
474,6 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
56,6 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
214,4 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
5,1 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
29 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
192 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 659 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
66 €
 
6 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
52 473 547 €
+Kapitálové príjmy
1 273 835 €
+Bežné výdavky
49 205 949 €
+Kapitálové výdavky
1 940 228 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
2 293 724 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
909 691 €
+Krátkodobé pohľadávky
10 705 445 €
+Dlhodobé záväzky
4 168 878 €
+Krátkodobé záväzky
6 785 829 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
17 473 454 €
+Bankové úvery a výpomoci
17 473 454 €
+Úvery od ŠFRB
2 584 491 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 763 337 €
+Úrokové splátky
388 547 €
+Finančné účty
3 842 183 €
+Neobežný majetok
256 705 570 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
90 835
+Výsledok hospodárenia
5 981 951 €

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:90 187
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský
E-mail:
msupresov.sk