Prešov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
3,8 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,3
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
3,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
1,6

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:89 959
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský
E-mail:
msupresov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
34,3 %
23,5 %
+Dlhová služba
6,2 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
6,2 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
4,5 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
1,8 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,8 %
2,9 %
+Intenzita investovania
1,3 %
4,9 %
+Čistý majetok
474,6 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
56,6 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
214,4 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
5,1 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
29 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
192 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 659 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
66 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Prešov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
6 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
52 473 547 €
+Kapitálové príjmy
1 273 835 €
+Bežné výdavky
49 205 949 €
+Kapitálové výdavky
1 940 228 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
2 293 724 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
909 691 €
+Krátkodobé pohľadávky
10 705 445 €
+Dlhodobé záväzky
4 168 878 €
+Krátkodobé záväzky
6 785 829 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
17 473 454 €
+Bankové úvery a výpomoci
17 473 454 €
+Úvery od ŠFRB
2 584 491 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 763 337 €
+Úrokové splátky
388 547 €
+Finančné účty
3 842 183 €
+Neobežný majetok
256 705 570 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
90 835
+Výsledok hospodárenia
5 981 951 €