Prešov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
3,7 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,5
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
2,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,4
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
1,9

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:89 959
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský
E-mail:
msupresov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
29,1 %
21,5 %
+Dlhová služba
6,1 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
-1,7 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,9 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,6 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,9 %
0,7 %
+Intenzita investovania
-5,2 %
6,7 %
+Čistý majetok
455,9 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
80,2 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
129,8 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
4,7 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
21 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
168 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 634 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-16 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Prešov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
6 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
53 502 790 €
+Kapitálové príjmy
10 229 419 €
+Bežné výdavky
54 417 077 €
+Kapitálové výdavky
7 444 171 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
497 133 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
336 824 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 780 923 €
+Dlhodobé záväzky
4 553 070 €
+Krátkodobé záväzky
5 604 032 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
15 259 804 €
+Bankové úvery a výpomoci
15 259 804 €
+Úvery od ŠFRB
2 479 892 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 831 129 €
+Úrokové splátky
358 368 €
+Finančné účty
4 495 221 €
+Neobežný majetok
252 069 663 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
90 835
+Výsledok hospodárenia
-1 464 302 €