Prešov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
4,0 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
2,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,6
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,2

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:89 959
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský
E-mail:
msupresov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
21,4 %
23,6 %
+Dlhová služba
6,0 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,0 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,3 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,3 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
6,5 %
1,7 %
+Intenzita investovania
-0,2 %
8,6 %
+Čistý majetok
447,9 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
108,7 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
153,2 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
4,4 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
45 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
125 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 623 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-51 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Prešov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
6 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
56 862 823 €
+Kapitálové príjmy
5 314 928 €
+Bežné výdavky
52 888 190 €
+Kapitálové výdavky
5 222 700 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
153 172 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
142 346 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 653 511 €
+Dlhodobé záväzky
6 227 682 €
+Krátkodobé záväzky
5 956 365 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
12 478 482 €
+Bankové úvery a výpomoci
12 478 482 €
+Úvery od ŠFRB
2 373 625 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 887 325 €
+Úrokové splátky
298 174 €
+Finančné účty
6 472 088 €
+Neobežný majetok
249 521 468 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
91 352
+Výsledok hospodárenia
-4 698 235 €