Prešov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
4,2 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,3
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,8
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,6

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:89 959
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský
E-mail:
msupresov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
33,3 %
20,2 %
+Dlhová služba
4,9 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
13,5 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,2 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,10 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
7,5 %
7,3 %
+Intenzita investovania
5,8 %
4,1 %
+Čistý majetok
419,2 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
286,1 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
396,0 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
4,0 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
54 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
208 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 622 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
27 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Prešov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
6 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
63 556 736 €
+Kapitálové príjmy
1 544 825 €
+Bežné výdavky
54 968 076 €
+Kapitálové výdavky
5 222 529 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
91 318 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
55 027 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 474 573 €
+Dlhodobé záväzky
3 388 256 €
+Krátkodobé záväzky
4 072 345 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
20 377 052 €
+Bankové úvery a výpomoci
20 377 055 €
+Úvery od ŠFRB
2 265 211 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 600 971 €
+Úrokové splátky
164 198 €
+Finančné účty
11 652 586 €
+Neobežný majetok
248 222 943 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
90 923
+Výsledok hospodárenia
2 445 368 €