Prešov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,2 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,1
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,8

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:89 959
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský
E-mail:
msupresov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
38,8 %
18,8 %
+Dlhová služba
6,2 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
10,1 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,3 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,04 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
5,3 %
0,8 %
+Intenzita investovania
4,6 %
10,1 %
+Čistý majetok
373,6 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
324,1 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
376,8 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
3,4 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
40 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
273 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 633 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-39 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Prešov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
6 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
65 351 512 €
+Kapitálové príjmy
2 774 433 €
+Bežné výdavky
58 762 124 €
+Kapitálové výdavky
5 765 816 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
179 967 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
28 267 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 667 721 €
+Dlhodobé záväzky
2 952 411 €
+Krátkodobé záväzky
5 059 023 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
24 656 498 €
+Bankové úvery a výpomoci
24 656 498 €
+Úvery od ŠFRB
2 154 299 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 891 595 €
+Úrokové splátky
140 196 €
+Finančné účty
16 396 997 €
+Neobežný majetok
246 482 597 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
90 187
+Výsledok hospodárenia
-3 494 050 €