Príbovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,4
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
4,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 093
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
ocuobecpribovce.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
32,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
7,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
15,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
11,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
3,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
283,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
448,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
455,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
50 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
122 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 082 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
39 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Príbovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
446 770 €
+Kapitálové príjmy
13 710 €
+Bežné výdavky
377 688 €
+Kapitálové výdavky
28 077 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 046 €
+Dlhodobé záväzky
4 522 €
+Krátkodobé záväzky
29 172 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
133 310 €
+Bankové úvery a výpomoci
133 310 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
29 640 €
+Úrokové splátky
1 812 €
+Finančné účty
130 936 €
+Neobežný majetok
1 189 524 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 093
+Výsledok hospodárenia
43 013 €