Pribylina

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,9 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 318
Okres:Liptovský Mikuláš
Kraj:Žilinský
E-mail:
oupribyllm.psg.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
3,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
26,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
7,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
18,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
397,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
453,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
477,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
34,1 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
86 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
36 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 863 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
121 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Pribylina

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 333 878 €
+Kapitálové príjmy
160 351 €
+Bežné výdavky
980 117 €
+Kapitálové výdavky
400 835 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
34 621 €
+Dlhodobé záväzky
416 970 €
+Krátkodobé záväzky
141 746 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
47 340 €
+Bankové úvery a výpomoci
47 340 €
+Úvery od ŠFRB
437 178 €
+Výdavky na splácanie istiny
23 256 €
+Úrokové splátky
5 477 €
+Finančné účty
642 361 €
+Neobežný majetok
4 476 619 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 318
+Výsledok hospodárenia
159 498 €