Prievidza

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
3,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:47 574
Okres:Prievidza
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
infoprievidza.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
19,5 %
18,9 %
+Dlhová služba
3,5 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
8,0 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,0 %
0,8 %
+Intenzita investovania
8,0 %
10,1 %
+Čistý majetok
302,5 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
333,6 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
403,6 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
8,8 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-0 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
113 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 747 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
8 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Prievidza

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
28 858 526 €
+Kapitálové príjmy
1 518 141 €
+Bežné výdavky
26 542 651 €
+Kapitálové výdavky
3 840 153 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 459 390 €
+Dlhodobé záväzky
4 814 887 €
+Krátkodobé záväzky
2 085 648 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
5 357 195 €
+Bankové úvery a výpomoci
5 357 195 €
+Úvery od ŠFRB
2 412 840 €
+Výdavky na splácanie istiny
914 355 €
+Úrokové splátky
58 692 €
+Finančné účty
6 958 614 €
+Neobežný majetok
83 905 508 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
47 574
+Výsledok hospodárenia
388 258 €