Prievidza

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,6
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:47 143
Okres:Prievidza
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
infoprievidza.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
27,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
5,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-6,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
11,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
294,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
196,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
238,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
8,2 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-43 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
170 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 800 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
0 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Prievidza

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
4 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
30 915 845 €
+Kapitálové príjmy
1 624 464 €
+Bežné výdavky
29 293 850 €
+Kapitálové výdavky
5 257 703 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 089 741 €
+Dlhodobé záväzky
4 909 238 €
+Krátkodobé záväzky
2 635 585 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
8 002 183 €
+Bankové úvery a výpomoci
5 902 200 €
+Úvery od ŠFRB
2 361 086 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 115 631 €
+Úrokové splátky
56 968 €
+Finančné účty
5 182 832 €
+Neobežný majetok
88 111 097 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
47 143
+Výsledok hospodárenia
12 207 €