Prochot

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:567
Okres:Žiar nad Hronom
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obecnyuradprochotstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
9,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-8,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
19,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
378,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
140,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
142,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-87 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
76 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 002 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
7 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Prochot

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
488 958 €
+Kapitálové príjmy
82 028 €
+Bežné výdavky
444 056 €
+Kapitálové výdavky
176 533 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
927 €
+Dlhodobé záväzky
1 329 €
+Krátkodobé záväzky
46 214 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
42 840 €
+Bankové úvery a výpomoci
42 840 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 750 €
+Úrokové splátky
65 €
+Finančné účty
64 965 €
+Neobežný majetok
1 681 172 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
567
+Výsledok hospodárenia
4 118 €