Púchov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,7
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
4,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:17 962
Okres:Púchov
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
msupuchov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
26,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
8,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
225,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
212,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
247,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
11,1 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
33 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
226 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 901 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
34 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Púchov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
4 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
16 447 967 €
+Kapitálové príjmy
111 154 €
+Bežné výdavky
14 515 573 €
+Kapitálové výdavky
1 443 083 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
464 198 €
+Dlhodobé záväzky
1 904 501 €
+Krátkodobé záväzky
1 328 578 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
4 062 271 €
+Bankové úvery a výpomoci
4 062 271 €
+Úvery od ŠFRB
1 672 822 €
+Výdavky na splácanie istiny
519 703 €
+Úrokové splátky
66 578 €
+Finančné účty
2 824 965 €
+Neobežný majetok
35 615 877 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
17 962
+Výsledok hospodárenia
607 896 €