Pukanec

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
2,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 893
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky
E-mail:
obec.pukanecstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
6,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
7,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-0,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
281,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
126,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
141,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
38,1 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
51 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
49 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 016 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
41 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Pukanec

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 296 961 €
+Kapitálové príjmy
37 605 €
+Bežné výdavky
1 204 326 €
+Kapitálové výdavky
34 330 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
16 304 €
+Dlhodobé záväzky
529 774 €
+Krátkodobé záväzky
105 759 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
93 254 €
+Bankové úvery a výpomoci
93 254 €
+Úvery od ŠFRB
518 054 €
+Výdavky na splácanie istiny
41 539 €
+Úrokové splátky
7 874 €
+Finančné účty
133 437 €
+Neobežný majetok
3 787 880 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 893
+Výsledok hospodárenia
78 334 €