Radnovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
2,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:896
Okres:Rimavská Sobota
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
ocu.radnovcersnet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
6,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
0,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-1,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
92,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
9,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
144,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
3,7 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
18 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
52 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
718 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-167 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Radnovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
812 590 €
+Kapitálové príjmy
109 000 €
+Bežné výdavky
807 589 €
+Kapitálové výdavky
97 813 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
128 191 €
+Dlhodobé záväzky
36 788 €
+Krátkodobé záväzky
94 467 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
46 942 €
+Bankové úvery a výpomoci
46 942 €
+Úvery od ŠFRB
25 490 €
+Výdavky na splácanie istiny
16 087 €
+Úrokové splátky
854 €
+Finančné účty
8 621 €
+Neobežný majetok
692 948 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
896
+Výsledok hospodárenia
-149 550 €