Radoľa

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
5,0
Bilancia bežného účtu i
3,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 474
Okres:Kysucké Nové Mesto
Kraj:Žilinský
E-mail:
obecnyuradobecradola.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
16,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
6,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
118,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
111,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
122,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
35 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
117 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
847 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
66 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Radoľa

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 130 716 €
+Kapitálové príjmy
27 000 €
+Bežné výdavky
1 006 642 €
+Kapitálové výdavky
98 909 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
9 336 €
+Dlhodobé záväzky
801 €
+Krátkodobé záväzky
80 619 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
173 000 €
+Bankové úvery a výpomoci
173 000 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
46 986 €
+Úrokové splátky
6 374 €
+Finančné účty
89 554 €
+Neobežný majetok
1 333 455 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 474
+Výsledok hospodárenia
96 865 €