Babindol

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,6 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
4,9
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:725
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky
E-mail:
obubabindolstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
16,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
7,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
20,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-17,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
46,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
754,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
276,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
305,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
152,3 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-113 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
69 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 209 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
30 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Babindol

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
317 056 €
+Kapitálové príjmy
166 909 €
+Bežné výdavky
253 350 €
+Kapitálové výdavky
312 704 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
9 133 €
+Dlhodobé záväzky
466 243 €
+Krátkodobé záväzky
31 745 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
50 000 €
+Bankové úvery a výpomoci
97 098 €
+Úvery od ŠFRB
469 716 €
+Výdavky na splácanie istiny
16 608 €
+Úrokové splátky
4 955 €
+Finančné účty
87 851 €
+Neobežný majetok
2 285 354 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
725
+Výsledok hospodárenia
22 054 €