Radzovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
2,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,6

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 551
Okres:Lučenec
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obecradzovcemail.t-com.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
12,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
-0,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
1,1 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,4 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
0,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
224,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
86,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
107,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-4 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
100 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 807 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-12 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Radzovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 315 994 €
+Kapitálové príjmy
136 345 €
+Bežné výdavky
1 318 659 €
+Kapitálové výdavky
139 522 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
14 263 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
4 888 €
+Krátkodobé pohľadávky
23 500 €
+Dlhodobé záväzky
4 490 €
+Krátkodobé záväzky
110 720 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
155 184 €
+Bankové úvery a výpomoci
131 826 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
14 288 €
+Úrokové splátky
4 003 €
+Finančné účty
95 618 €
+Neobežný majetok
2 843 409 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 551
+Výsledok hospodárenia
-18 669 €