Rajec

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
4,6
Bilancia bežného účtu i
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:5 850
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský
E-mail:
msurajec.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
15,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
10,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
12,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-13,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
26,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
400,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
140,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
150,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
56,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-132 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
129 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 391 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
56 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Rajec

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
5 239 755 €
+Kapitálové príjmy
472 959 €
+Bežné výdavky
4 613 451 €
+Kapitálové výdavky
1 871 607 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
47 600 €
+Dlhodobé záväzky
2 800 434 €
+Krátkodobé záväzky
453 489 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
755 737 €
+Bankové úvery a výpomoci
755 737 €
+Úvery od ŠFRB
2 773 521 €
+Výdavky na splácanie istiny
354 335 €
+Úrokové splátky
42 371 €
+Finančné účty
635 418 €
+Neobežný majetok
19 986 288 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
5 850
+Výsledok hospodárenia
329 867 €