Rajecké Teplice

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
5,0
Bilancia bežného účtu i
5,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:2 978
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský
E-mail:
sekretariatrtrajecke-teplice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
5,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
15,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
11,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
222,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
232,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
240,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
27 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
40 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 543 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
62 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Rajecké Teplice

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 239 314 €
+Kapitálové príjmy
173 410 €
+Bežné výdavky
1 903 850 €
+Kapitálové výdavky
428 345 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
13 847 €
+Dlhodobé záväzky
13 076 €
+Krátkodobé záväzky
165 782 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
118 326 €
+Bankové úvery a výpomoci
120 530 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
55 764 €
+Úrokové splátky
2 203 €
+Finančné účty
385 501 €
+Neobežný majetok
4 343 183 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 978
+Výsledok hospodárenia
184 511 €