Raková

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,5
Dlhová služba i
4,1
Bilancia bežného účtu i
4,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:5 463
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský
E-mail:
obecnyuradrakovastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
30,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
12,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
13,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
276,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
160,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
174,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
18,3 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-6 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
178 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 593 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
22 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Raková

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
3 381 735 €
+Kapitálové príjmy
19 132 €
+Bežné výdavky
2 947 608 €
+Kapitálové výdavky
487 541 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
29 919 €
+Dlhodobé záväzky
560 973 €
+Krátkodobé záväzky
227 812 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
973 674 €
+Bankové úvery a výpomoci
973 674 €
+Úvery od ŠFRB
575 282 €
+Výdavky na splácanie istiny
171 216 €
+Úrokové splátky
21 792 €
+Finančné účty
366 600 €
+Neobežný majetok
9 294 061 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
5 463
+Výsledok hospodárenia
121 670 €